Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Bạn xem video bên dưới để đăng ký tài khoản trên tivadi

Sau khi đăng ký chúng tôi gửi link  xác thực tài khoản của bạn qua email mà bạn đăng ký. Bạn vui lòng vào email click xác thực tài khoản để hoàn tất quá trình đăng ký

Lưu ý : Nếu bạn không thấy trong Hộp thư đến ( inbox)  bạn vui lòng vào thư mục Spam 

Bình luận
Bình luận
Tên
Email