Hướng dẫn tạo sự kiện

Hướng dẫn tạo sự kiện

Trên tivadi bạn có thể tạo 2 kiểu sự kiện

  • Sự kiện độc lập : Là sự kiện riêng lẻ, không nằm trong địa điểm
  • Sự kiện con: Là sự kiện nằm trong địa điểm đã có. Ví dụ : Bạn đã tạo địa điểm Homestay, bạn muốn tạo sự kiện khuyến mại của Homestay đó

Mời bạn xem video hướng dẫn cụ thể

Bình luận
Bình luận
Tên
Email